Życie bez maski. Jak szczerość buduje szczęśliwe życie: Praktyczne porady Jordan Peterson.

Życie bez maski. Jak szczerość buduje szczęśliwe życie: Praktyczne porady Jordan Peterson.

Gdy zadajemy pytanie o życiowe pragnienia, większość osób prawdopodobnie wyrazi pragnienie szczęścia, co wydaje się być powszechnym dążeniem współczesnego człowieka. Ale co dokładnie oznacza to "chcę po prostu być szczęśliwy"? Idea ta może wydawać się nierealna, sugerując, że nasze jedyne życzenie to niekończące się szczęście, bez względu na okoliczności, jakbyśmy pragnęli wiecznego pobytu w idealnym świecie. To podejście wydaje się nie tylko naiwne, ale i mało realistyczne. Jednak bliższe spojrzenie na to, co ludzie rzeczywiście mają na myśli mówiąc o szczęściu, pokazuje, że ich głównym celem jest unikanie niepotrzebnego cierpienia, a nie nieustanne doświadczanie euforii.

Ponadto, pragnienie unikania nieszczęścia to tylko część obrazu. W rzeczywistości, wydaje się, że ludzie poszukują czegoś więcej niż tylko szczęścia czy braku bólu – szukają sensacji. Pragną doświadczyć życia pełnego emocjonujących wydarzeń, które nadają sens trudom codzienności, sprawiając, że wszelkie przeszkody są nie tylko akceptowalne, ale wręcz pożądane. Chcemy móc spojrzeć na nasze życie z perspektywy czasu i uznać, że pomimo przeciwności, nasze doświadczenia były warte każdego wysiłku. To pragnienie życia pełnego przygód, które sprawia, że zastanawiamy się, gdzie leży ta wielka przygoda naszego istnienia.

 

Wartość mówienia prawdy - może być tylko napis bez mówienia

 

Odpowiedzią może być prawda. Mówienie prawdy wprowadza nas w obszar nieznanego, otwierając przed nami przygodę, której przebiegu nie jesteśmy w stanie przewidzieć. To właśnie w prawdzie znajdujemy naszą własną przygodę, ponieważ jeśli żyjemy w zgodzie z prawdą, to właśnie my jesteśmy jej głównymi bohaterami. Z drugiej strony, życie w oparciu o oszustwo sprawia, że to duch oszustwa przeżywa nasze przygody, co może prowadzić do nieszczęścia i poczucia pustki.

 

Podstawą świata jest pojęcie ofiary, co symbolizuje krzyż. Europejskie miasta budowane były wokół kościołów, które z kolei koncentrowały się wokół ołtarza i idei ofiary. Odpowiednia ofiara leży u podstaw społeczności, a jest nią dobrowolna gotowość do niesienia własnego krzyża. Oznacza to akceptację i dobrowolne przyjęcie na siebie życiowych katastrof, bólu, zdrady, śmierci, czy cierpienia bliskich. Przez dobrowolne przyjęcie na siebie tych trudności, transformujemy je, co psychologiczne dowody sugerują jako prawdziwą drogę do przemiany i głębszego zrozumienia sensu życia oraz jego tragedii.

 

Ścieżka do transcendencji rozpoczyna się, gdy zauważamy, że mamy coś do powiedzenia, ale tego nie robimy. Jeśli znajdujemy się w takiej sytuacji, to problem leży po naszej stronie. Można obawiać się mówienia, ale warto zastanowić się, jakie są konsekwencje milczenia. Ludzie często chwalą mnie za odwagę, lecz prawda jest taka, że nie jestem odważny z natury; bardziej boję się utraty kontroli nad własnymi słowami niż konsekwencji mówienia prawdy. Pozwolenie innym na kontrolowanie naszych słów prowadzi do piekła na ziemi. Mimo, że mówienie prawdy może przynieść kłopoty, milczenie w dłuższej perspektywie jest znacznie gorsze.  Musisz zdać sobie sprawę, że za każdą, dosłownie każdą rzecz, którą zrobisz i której nie zrobisz, która powiesz i którą przemilczysz, zapłacisz cenę. Nie masz wyboru, by nie płacić ceny. Możesz jedynie wybrać, jaka to będzie cena, ale zawsze jakąś musisz zapłacić.

 

Rozwijanie umiejętności sprawnego poruszania się do przodu, w sposób, który jednocześnie zachęca innych do działania, jest nie tylko ważne, ale i niezbędne dla rozwoju wszystkiego dookoła nas. To nie jest arbitralny etos; bez tej współpracy nic nie może kwitnąć. Gdy porzucimy na tyle swoje ego, aby dostrzec i podjąć dobrowolnie trudy życia, to właśnie wtedy dokonujemy transformacji, która jest literalnie prawdziwa i potwierdzona przez dowody psychologiczne.

 

Aktywne zaangażowanie w walkę z tym, co nas spaliło, zmienia nasz stan psychologiczny z niechcianego stresu na świadome konfrontacje. Praktykowanie tej dobrowolnej konfrontacji może zmienić naszą postawę w życiu, prowadząc nas do przodu i otwierając nowe możliwości. Wolność, o którą walczymy, nie dotyczy impulsywnego, hedonistycznego ja, lecz dojrzałego "ja", które widzi przyszłość i bierze pod uwagę dobro wspólnoty. 

 

Muzyka, działająca na zasadzie skomplikowanych reguł, stanowi przykład, jak z ograniczeń może wyłonić się niemal nieskończona gama możliwości. To przeczy poglądowi, że wszelkie ograniczenia są ograniczeniem wolności. Optymalny zestaw zasad może zapewnić najbardziej pożądaną formę wolności, która nie jest po prostu wolnością od wszystkiego, ani wolnością do zrobienia czegokolwiek.

 

Więcej na ten temat znajdziesz w tym filmie 👇

Powrót do blogu