Przełom w pewności siebie: Rewolucja w Twoim życiu dzięki tym 6 krokom!

Przełom w pewności siebie: Rewolucja w Twoim życiu dzięki tym 6 krokom!

W świecie, gdzie presja społeczna i pogoń za sukcesem definiują naszą wartość, kluczowe jest odnalezienie pewności siebie, niezależnej od zewnętrznych sukcesów i porażek. "Sześć filarów poczucia własnej wartości" Nathaniela Brandena to przewodnik do wnętrza naszego ja, gdzie znajdują się fundamenty naszej wartości i samoakceptacji.

Samoocena jest jak układ odpornościowy świadomości, zapewnia siłę i zdolność do regeneracji. Wysoka samoocena pomaga w radzeniu sobie z trudnościami, podczas gdy niska może prowadzić do autodestrukcyjnych zachowań. Przykłady z książki ilustrują, jak dzieciństwo wpływa na dorosłe życie. Jeżeli chcesz poznać historię kobiety, która ciągle wybierała żonatych mężczyzn, albo mężczyzny, który stracił pracę przez upicie się po dostaniu dużego projektu - obejrzyj mój film, a dowiesz się co kierowało tymi osobami w podjęciu takich decyzji: 

Pierwszy filar to świadome życie – gotowość do rozróżniania faktów, interpretacji i emocji. Drugi filar to samoakceptacja, która pomaga zrozumieć i zmniejszać szanse na powtórzenie błędów. Trzeci filar podkreśla odpowiedzialność za własne życie, a czwarty – asertywność, czyli umiejętność wyrażania swoich potrzeb i granic. Piątym i szóstym filarem są życie pełne sensu oraz wierność własnym zasadom, co pomaga w osiąganiu celów i utrzymaniu integralności.

W filmie poruszamy także temat wpływu rodziców i nauczycieli na nasze życie. Rodzice i nauczyciele mają kluczowy wpływ na rozwijanie samooceny dzieci. Pozytywne oczekiwania i wsparcie mogą znacząco wpłynąć na ich rozwój. W środowisku zawodowym, firmy mogą wspierać samoocenę pracowników poprzez konstruktywną informację zwrotną, inwestowanie w rozwój zawodowy i promowanie otwartej komunikacji.

Podsumowując, samoocena jest podstawową ludzką potrzebą, która przygotowuje nas do radzenia sobie z trudnościami życia. Sześć filarów, na których opiera się zdrowa samoocena, to: świadome życie, samoakceptacja, odpowiedzialność za siebie, asertywność, życie z sensem i osobista integralność.

Zachęcamy do obejrzenia tego filmu, w szczególności osoby, którym brakuje pewności i wiary w siebie. Ten film może zmienić Wasze nastawienie i pomóc... prawdziwie żyć!

Powrót do blogu