Jak Twoje działania kształtują Twoje życie. Karma a prawo przyciągania. Ida Smela. Wiedza Wedyjska.

Jak Twoje działania kształtują Twoje życie. Karma a prawo przyciągania. Ida Smela. Wiedza Wedyjska.

Prawo przyciągania i karma to dwa pojęcia, które często pojawiają się w dyskusjach na temat duchowości, rozwoju osobistego i filozofii życiowej. Mimo że oba koncepty mają na celu wyjaśnienie, jak nasze myśli, działania i intencje wpływają na nasze życie, różnią się one pod wieloma względami.

Poniżej przedstawiam ich podobieństwa i różnice.

Podobieństwa:

Zasada Przyczynowości:

W przypadku prawa przyciągania: nasze myśli i intencje przyciągają do naszego życia odpowiadające im doświadczenia. W przypadku karmy: nasze działania (dobre lub złe) wpływają na nasze przyszłe losy.

Siła Intencji:

Oba systemy podkreślają znaczenie intencji za naszymi myślami i czynami. Prawo przyciągania sugeruje, że pozytywne myślenie i wizualizacja mogą przyciągnąć pożądane rezultaty. Karma kładzie nacisk na to, że intencje za naszymi działaniami wpływają na karmiczne rezultaty.

Transformacja Osobista:

Oba koncepty mogą być narzędziami do osobistej transformacji. Prawo przyciągania zachęca do zmiany myślenia na bardziej pozytywne i skupienie się na celach. Karma promuje etyczne życie i odpowiedzialne działanie, co prowadzi do duchowego wzrostu.

Różnice:

Pochodzenie i Kontekst:

Prawo przyciągania ma swoje korzenie w New Thought Movement i jest często powiązane z nowoczesnymi praktykami samorozwoju. Karma pochodzi z religii wschodnich, takich jak hinduizm, buddyzm i dżinizm, i jest integralną częścią ich filozofii duchowej.

Mechanizm Działania:

Prawo przyciągania działa na zasadzie podobieństwa – "podobne przyciąga podobne". Zakłada, że nasze myśli wibrują na pewnej częstotliwości, przyciągając wydarzenia i okoliczności o tej samej częstotliwości.

Karma działa na zasadzie moralnej przyczynowości – dobre działania przynoszą dobre rezultaty, a złe działania przynoszą złe skutki, niekoniecznie w sposób bezpośredni czy natychmiastowy.

Zakres i Skutki: Prawo przyciągania koncentruje się głównie na jednostce i jej możliwościach wpływania na swoje życie poprzez myśli i przekonania. Karma jest bardziej złożonym i wszechstronnym systemem, który obejmuje wiele wcieleń (w kontekście religii wschodnich) i kładzie nacisk na długoterminowe skutki działań.

Etyka i Moralność: Prawo przyciągania jest mniej związane z kwestiami etycznymi; skupia się bardziej na osobistych korzyściach i osiągnięciach. Karma jest ściśle związana z moralnością i etyką, nakładając na jednostkę odpowiedzialność za swoje działania wobec innych i świata.

Przemyślenia: W świecie materii nie ma szczęścia. Nasze tzw. szczęście to tylko chwilowy brak cierpienia. W materii nie ma stanu „ananda”, czyli nieograniczonego, wiecznie rosnącego szczęścia, dlatego potrzebujemy punktów, do których odnosi się nasze odczuwanie przyjemności. W płaskim jak kartka papieru świecie materii nie ma uczuć i stanów odczuwalnych na innych piętrach. Żeby odróżniać kierunek „zły” od „dobrego” konieczne jest odczuwanie dyskomfortu, ale taki stan istnieje tylko w materii.

Prawo przyciągania wychodzi od błędnego założenia, że ten świat jest mechanizmem, który ma spełniać nasze pragnienia. Owszem, nasze pragnienia się spełniają, ale pod wieloma warunkami i obostrzeniami. Najpierw jednak zobaczmy, że spełniło się nasze pierwsze pragnienie – zapomnienie o duchowym pochodzeniu. Ten świat jest miejscem edukacji, żeby przypomnieć nam nasze duchowe korzenie, a nie żeby pozwolić bawić się w sny o goniących potworach i naszych udanych ucieczkach. Założenie, że umysł służy do zadowolenia przemijającego ciała jest zasadniczym błędem. Gdybyśmy bowiem byli tylko materią i nie odczuwali duchowej tęsknoty za uczuciem spełnionej miłości, wtedy nic nie przeszkadzałoby nam pozostawać na kursie do przyciągania kolejnych obiektów. Nie jesteśmy jednak zwykłym, nic nieodczuwającym magnesem, żeby wystarczała nam tylko możliwość przyciągania opiłków żelaza. Nas zadowoli coś, co wyciągnie nas, duchową jaźń, ze świata śmierci do nieśmiertelności. Coś, co wyprowadzi nas z ciemności w stronę światła.

Podsumowanie:

Prawo przyciągania i karma mają wspólną ideę, że nasze myśli i działania mają znaczący wpływ na nasze życie, jednak różnią się w swoim pochodzeniu, mechanizmie działania oraz kontekście etycznym. Prawo przyciągania skupia się na indywidualnym wpływie myśli i intencji na rzeczywistość, natomiast karma odnosi się do moralnych konsekwencji naszych działań, często w kontekście wielu wcieleń. Oba te pojęcia mogą służyć jako narzędzia do osobistego rozwoju i duchowego wzrostu, ale z różnymi akcentami i celami.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat karmy, zapraszam Cię na film. 

Powrót do blogu