Cytaty Ojca Pio

Cytaty Ojca Pio

Cytaty Ojca Pio

Poznaj wybrane cytaty świętego, Ojca Pio

 

Ach jakże cenną wartością jest czas! Szczęśliwi ci, którzy potrafią go dobrze wykorzystać.


Jeśli chcesz osiągnąć doskonałość, to staraj się znosić swoje niedoskonałości.


Powierzam Cię Bożej dobroci i modlę się, by Ci błogosławił w realizacji zamierzonych przez Ciebie planów.


Serca mężne i wspania- Tomyślne skarżą się tylko z ważnych powodów, ale także wtedy nie pozwalają im wniknąć do głębi swego serca.


Nie kładź się nigdy spać, zánim nie zrobisz rachunku sumienia.


Staraj się w swojej duszy Pielęgnować serdeczną ufność do Boga. Staraj się zawsze, by w tobie obumierał stary człowiek, gdyż on nieustannie próbuje odżywać.


Bóg jest naszym Ojcem. Czy jest więc sens bać się takiego Ojca, który zapewnił nas, że bez Jego woli i Opatrzności nawet włos z głowy nam nie spadnie?


Powtarzam ci: bądź czujny i nie martw się zbytnio o siebie.


Nie chwal się swoimi cnotami, ale powtarzaj, że wszystko pochodzi od Boga.


Owszem, szukaj samotności, ale niech nigdy nie brakuje ci miłosierdzia wobec bliźniego.


Pewnym znakiem Bożej miłości są przeciwności, jakie nas nawiedzają.


Modlitwa jest istotą życia chrześcijańskiego.


Bez modlitwy chrześcijanin byłby jak roślina pozbawiona powietrza i słońca.


Szatan ma tylko jedną furtkę do naszej duszy, a jest nią nasza wola.


Bycie kuszonym jest znakiem, że dusza podoba się Panu Bogu.


Módlcie się pokornie i pamiętajcie, że po deszczu zawsze przychodzi rozpogodzenie, po ciemnościach światło, po burzach i nawałnicach cichy spokój.


Nie upadajcie na w obliczu prób, duchu jakim poddaje was Boża miłość.


Staraj się usunąć ze swojej wyobraźni dręczące myśli, z nieograniczoną ufnością otwórz serce na Tego, który jedynie może pocieszyć i zbawić.Nie martw się i nie trap długim poszukiwaniem Boga: On przecież jest w twoim wnętrzu.


Nie trzeba uprawiać cudzego ogródka, ale własny.


Miłość jest królową cnót. Jak perły połączone są nicią, tak cnoty - miłością.


Miej cierpliwość w znoszeniu własnych niedoskonałości.


Bóg ubogaca tę duszę, która ogałaca się ze wszystkiego.


Bądźmy czujni i nie pozwólmy nieprzyjacielowi, by znalazł drogę do wnętrza naszej duszy.


Nie rozpoczynaj żadnego dzieła bez poproszenia wcześniej o Bożą pomoc.


Tak czyniąc, otrzymasz łaskę świętej wytrwałości.


Modlitwa jest najlepszą bronią, jaką posiadamy.


Powinieneś mówić do Pana Jezusa również sercem, a nie tylko wargami. Nigdy nie miej upodobania w samym sobie.


Patrzmy najpierw w górę, później na nas samych. Nieskończony dystans pomiędzy niebem a otchłanią rodzi pokorę.


Niech Maryja będzie gwiazdą, która oświetli ścieżkę, wskaże bezpieczną drogę do Ojca Niebieskiego.


Wrech Niech twoją jedyną troską będzie miłowanie Boga i coraz większy wzrost w cnotach.


Nie ustawaj w poszukiwaniu prawdy, w zdobywaniu Najwyższego Dobra.


Idź z radością przez życie, z sercem szczerym i otwartym.


W gmatwaninie namiętności i przeciwności losu niech nas wspiera nadzieja nieskończonego miłosierdzia Bożego.


Staraj się iść wytrwale i nie ustawaj na wytyczonej drodze.


W chwilach największej walki uciekaj się do modlitwy; pokładaj ufność w Bogu, a pokusa nigdy Cię nie zwycięży. powinniśmy mieć wość w znoszeniu słabości innych, to o ileż bardziej powinniśmy ją mieć w stosunku do siebie.


Nie dziw się swoim słabościom, ale uznawaj siebie takim, jakim jesteś.


Nie martw się o jutro ale myśl o tym, jak dzisiaj czynić dobro. Ufaj Bożej Opatrzności: bo trzeba zatroszczyć się o zapas manny tylko na jeden dzień.


Twoje serce niech się cieszy posiadaniem łaski Ducha Świętego.


Próżna chwała jest wrogiem tych dusz, które poświęciły się Bogu i oddały się życiu duchowemu.


Nie martw się trudnościami, którym chce cię poddać dobroć Boża.


Wszystko jest szaleństwem i próżnością, bo wszystko przemija, duszy pozostaje jedynie Bóg
lecz jeśli będzie umiała Go dobrze kochać.


Im większe są cierpienia, tym większa jest miłość, jaką cię Bóg obdarza.


Kierować ducha podczas obecnych przeciwności: dopóki Twoje serce jest wierne Panu, On nie pozwoli, by ciężar utrapień przewyższył Twe siły.


Staraj się wyciszyć w sobie wszystkie niepokoje, pijąc ze źródła Bożej miłości.


Staraj się wszystko wytłumaczyć chrześcijańską miłością. Przeżywając swoją nędzę, zawsze kieruj tęskne westchnienie do Boga.


Prostota jest cnotą, lecz tylko do pewnego momentu. Nigdy nie powinno zabraknąć jej rozsądku.


Nie narzekaj z powodu wyrządzonych ci przykrości - i to niezależnie od tego, od kogo by one pochodziły.


Pan cię prowadzi i kieruje twoimi krokami, chroniąc przed upadkiem.


Kiedy Jezus zobaczy cię upokorzonego aż do samej ziemi, to poda ci dłoń i sam pomyśli o podniesieniu cię do siebie.


Módl się, ufaj i nie upadaj na duchu.


Pan Jezus nie żąda od ciebie, abyś z Nim dźwigała krzyż przez całe życie, ale niosła mały jego kawałek, w którym mieszczą się ludzkie cierpienia.Na tej ziemi każdy ma swój krzyż; powinniśmy jednak tak postępować, by nie być złym łotrem, ale dobrym.


Ten, kto nie rozmyśla, postępuje tak, jak ten, kto nigdy nie przegląda się w lustrze i dlatego nie stara się o to, by wyglądać czysto. Może być brudny i nawet o tym nie wie. Osoba, która odprawia medytację i zwraca swoją myśl ku Bogu, który jest lustrem jej duszy, stara się, aby poznać swoje braki i naprawić je, by panować nad odruchami i uporządkować swoje.


Módl się i ufaj! Nie denerwuj się! Niepokój nie służy niczemu. Bóg jest miłosierny i wysłucha.


Modlitwa jest przelewaniem naszego serca do Serca Boga... Kiedy jest dobrze przeżywana, porusza Boskie Serce i skłania je coraz bardziej do wysłuchania nas. Zanosząc modlitwę do Boga, starajmy się wylać całą naszą duszę. Wówczas zostanie On pokonany naszymi błaganiami i przyjdzie nam z pomocą.


Nie osiąga się zbawienia bez przejścia przez burzliwe morze, które ustawicznie grozi utonięciem. Górą świętych jest Kalwaria. To z niej przechodzi się na inną górę, która nazywa się Tabor.


Pamiętaj, że matka uczy swoje dziecko chodzić, podtrzymując, je na początku. Potem jednak ono powinno zacząć chodzić już samo. Podobnie Ty -powinieneś kierować się własnym rozumem.


W życiu duchowym trzeba ciągle iść do przodu i nigdy się nie cofać. W przeciwnym razie stanie się [z nami] tak, jak dzieje się z łodzią, która zamiast płynąć do przodu, zatrzymuje się, a wówczas wiatr ją cofa.


Starajmy się nauczyć tego, aby we wszystkich wydarzeniach ludzkich rozpoznawać i czcić wolę Boga.


Zawsze pamiętaj o tym, że Bóg wszystko widzi!


Staraj się, aby twoja dusza nie niepokoiła się smutnym widokiem niesprawiedliwości ludzkiej; również i ona ma swoją wartość w ekonomii całej stworzonej rzeczywistości. Zobaczysz, że i nad nią wzejdzie dzień doskonałego triumfu Bożej sprawiedliwości!


Wystrzegaj się trwogi i niepokoju, ponieważ nic bardziej od nich nie przeszkadza na drodze doskonałości. Córko moja! Zanurz delikatnie, a nie na siłę, swe serce w ranach naszego Pana. Ufaj bardzo Jego miłosierdziu i dobroci. On nigdy cię nie opuści. Nie przestawaj jednak mocno obejmować Jego świętego krzyża.


Nic bardziej nie może ciebie czynić naśladowcą Chrystusa jak troska o innych. Jeśli nie troszczysz się o bliźnich to oddalasz się od obrazu Chrystusa.


Zbawić duszę grzesznika, to tak jak uratować usychające drzewo.


Pamiętajcie, że nie jesteśmy z tej ziemi. Mamy tu misje do spełnienia: zbawienie duszy i danie wszystkim dobrego przykładu.

Modlitwa jest kluczem do przebaczenia, ale nie módlcie się ze smutkiem, nie zanudzajcie naszego Pana, On jest Bogiem radości. Módlcie się z uśmiechem.


Robić zło w dobrym celu? Pomyśl: nawet, gdybym mógł jednym kłamstwem zakończyć konflikt nie zrobiłbym tego, choć może zdziałałbym wiele dobrego!


Ty zbudowałeś budowlę zła. Zburz ją i zacznij ponownie wznosić budowlę dobra.


Pan Jezus od narodzenia wskazuje na nasze zadanie, które polega na tym, aby gardzić tym, co świat kocha i o co zabiega.


Pan Jezus, który zawsze jest z tobą, będzie walczył razem z tobą. Nie dopuści nigdy, abyś upadła i została pokonana.

 

Powrót do blogu